Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cucumis Victoria (čili Vokurka Vítězná, Uhorka Víťazná ;)

 

aneb Muffovo proroctví z poslední zachované knihy Sibylininých proroctví o Věčném Městě (alias Vokurce Neskutečné tedy Cucumis Irracionala :))

 

 

Tam v jihu Travianských plání,

ze strany, kde slunko před nocí se sklání,

povstanou noví Divu páni,

a s nimi taky jedna Vokurka :-)

 

Z nocí se zrodí světla bdící,

zářící oči – plameny svící

hrstka jich bude leč věrně bojující,

a s nimi taky jedna Vokurka :-)

 

Zazní jméno jejich - CAMORRA,

a krédo bellare at labora,

i rovné hlasy u poradního fóra

a s nimi taky jedna Vokurka :-)

 

Prv Armády příliv zpění moře,

vypustí běsy, dým a hoře,

však „Černý kabát“ sedlá oře,

a s ním taky jedna Vokurka. :-)

 

Pak štíty věrných – strmé skály,

Darmo zní útočníků chorály,

Tak vezme noc Armádní generály,

A s ní taky jedna Vokurka. :-)

 

Tak půjdou dny a měsíce,

V boji bědně zhynou tisíce,

Než vyjde spojenectví stálice,

A s ní taky jedna Vokurka. :-)

 

Impérium skvělé, bojovná Camorra i mocná Elite,

Jaké to jen bude spojenectví barvité,

Tak nadějeplné ve chvíli té!

A s ním taky jedna Vokurka. :-)

 

Kdo svému slibu věrně dostojí?

A když velitel zradou podlou se opojí?

Jen dva ze tří zákeřnou ránu vyhojí.

A s nimi taky jedna Vokurka. :-)

 

Než soumrak konce věku nastane,

Vymře 9 z 10, tak osudu vlákno utkané,

Dále smí jen praví Traviané,

A s nimi taky jedna Vokurka. :-)

 

Pak se Divu hrana jasně rozezní,

A přijde ta chvíle před chvílí poslední,

Nataři budou pro svět znovuzrození,

A s nimi taky jedna Vokurka. :-)

 

Tu líté se boje vmžiku strhnou,

O ves Natarskou Divutvornou,

Ti, kdož se nebojí, ať do ní vtrhnou,

A s nimi taky jedna Vokurka. :-)

 

Jak bez soudku rumu Dán,

Jaké je stavby, když nemá plán?

Jen z pokladnice tajné bude vyzískán,

A s ním taky jedna Vokurka. :-)

 

Kdo stavět bude Divu div?

Ten, kdo to zvládne lépe, dřív!

Smělý BOB YANKEE tu výzvu zdvih,

A s ním taky jedna Vokurka. :-)

 

Však k Divu stezkou klikatou,

Kteří s kým a kudy tou cestou jdou?

Pak STAVAŘI se sváží poslední dohodou,

A s nimi taky jedna Vokurka. :-)

 

I spojí se ELITE, CAMORRA a KJV dohodou svatou,

Však také Armáda, UC a Legia mají smlouvu prostou.

Ke komu štěstěna zamíří nití svou zlatou?

Tam kde bude jedna Vokurka. :-)

 

Dvakráte třech Divů spojených se k nebi vzepne,

Pouze jediný však blankyt oblohy obepne,

Čí stavitel zručný vítězně užije dne?

A s ním taky jedna Vokurka. :)

 

A nastane noc a ráno poslední,

S ním trubači světa se rozezní,

Že Div světa je kompletní

a JE TO HRDÁ A VÍTĚZNÁ

NAŠE VOKURKA NESKUTEČNÁ