Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

TÁTO STRÁNKA MAPUJE HISTÓRIU ALIANCIE CAMORRA OD JEJ VZNIKU Až PO ZAČIATOK STAVBY DIVU SVETA.

 

Aliancia Camorra vznikla  6.4.2008 v regióne -/-. medzi jej prvých členov patrili hráči:

O2-Thorrinka, Pepé carito, Callmebitch, Kodlodot, Bob Yankee, Cosa nostra a ešte zopár hráčov, ktorí za krátky čas ally opustili. V tomto zložení a s krátkymi obdobiami kedy k nám prichádzali a odchádzali nejakí hráči sme hrali pár mesiacov. Nikdy nás však nebolo viac ako 10-12 hráčov. Aj v takomto zložení sme si dokázali urobiť poriadok vo svojom okolí a stali sme sa postrachom okolitých hráčov a aliancií.

 

V mesiaci Máj bol na nás vyvíjaný tlak na zrušenie aliancie a prechod pod krídla ally Armáda, ktorá bola v tom čase na vrchole. Toto riešenie bolo ale pre nás neakceptovatelné a ponuku sme odmietli. Ako reakcia nasledovali útoky hráčov armády na našich členov. Tieto sme však ustáli a začali sme šípiť, že v armáde niečo smrdí. Namiesto toho sme išli svojou vlastnou cestou. Nenaberali sme jednotlivcov, ale celé aliancie z ktorých sme si nechali to najlepšie a zbytok presunuli do akadémií. Ako prvá to bola ally Sacrum hráča Vysleh. Táto volba sa ale neskôr ukázala ako nešťastná. Z tejto ally sa u nás nikto neudržal a dosť nás zbrzdili tým, že sme ich museli neustále podporovať. V tej dobe prebehol aj prvý vojnový konflikt s ally x.x.x. Blízkych členov sme rýchlo spacifikovali a tí vzdialení pre nás nebezpeční neboli. Dominantnosť v regione sme potvrdili spojenectvom z najlepšie organizovanou a vojensky najsilnejšou ally Lovec.

 

Mesiac Jún 2008 bol v znamení potyčiek s ally BJES. Bolo to len také vzájomné oťukávanie a zisťovanie sily a možností protivníka. Okrem pár menších útokov tento konflikt rýchlo utíchol a napádali sa už len jednotliví hráči. Inak bol tento mesiac na nejaké zásadné udalosti biedny.

 

O čo biednejší bol Jún,  o to bohatší bol mesiac Júl. Začalo to zlúčením ally camorra s ally Lord of Europe. V tejto ally bolo dosť kvalitných hráčov a zlúčením naša sila ohromne narástla. Bohužial boli medzi nimi aj slabí hráči ktorí nás dosť brzdili a ich prítomnosť viedla k vypovedaniu spojenectva s ally Lovec. Táto ally nás začala okamžite napádať a my sme jej nezostali nič dlžní. Na servere sa objavil velký bojovník. Bol to hráč Frak z ally Unicorn. Sám sa postavil celej ally Armáda a totálne ju zosmiešnil. Začala sa velká bitka o náš sektor. Každá trochu väčšia ally pochopila príležitosť oslabiť silu Armády a pomáhali hráčovi frak v bránení dedín. Armáda si vymlátila značnú časť vojska a podstatne klesla aj jej vážnosť.

 

August 2008. Naša podpora hráčovi Frak bola obojsečná zbraň. Na jednej strane sme sa zblížili s ally Impérium a na druhej strane sa Armáda dozvedela o našej pomoci Frakovi a vyslala trestnú výpravu. Bola na hlavu porazená a hráči Armády v našej blízkosti boli zmazaní z mapy sveta.

 

September 2008. Spolupráca s Impériom mala pre nás podstatný význam. Na servere sa začali vytvárať dve velké uskupenia aliancií. Bolo čoraz jasnejšie, že tieto dve spoločenstvá spolu zvedú záverečný boj o div sveta. Na strane jednej spoločenstvo Elite, Impérium, Camorra a na strane druhej spoločenstvo: Tria, VX, Armáda, Legia a Legacy. Na servery ostalo ešte zopár silných aliancií, ktoré však samé o sebe nemali šancu na úspech, ale začal sa boj o ich podporu. V ally prebehla velká reorganizácia. Zbavili sme sa väčšiny neaktívnych členov. Zostala nás len polovica. Ale bol to krok správnym smerom.

 

Mesiac Október bol mesiac kludu a prosperity. Zatial čo iné ally medzi sebou bojovali, my sme si už vojská šetrili na záverečný boj. U spojencov ale začalo dochádzať k nedorozumeniam. Množili sa odchody hráčov a vela ich skončilo u nás. Neboli spokojní s fungovaním ally a preto volili prestup. Reorganizácia ally priniesla ovocie vo forme podpísania DONu s ally Lovec. Odvtedy sme s touto ally už len spolupracovali a v závere nám dosť pomohli.

 

V novembri už boli zhruba jasné kontúry rozdelenia síl na servere. Aliancie začali lepšie spolupracovať. O to viac nás zdrtila udalosť mesiaca: rozpad aliancie Impérium. Ally čo držala pokope polovicu serveru položila na lopatky občianska vojna vo vnútri ally a zrada jej najvyššieho predstavitela. Ten bol potom po zásluhe skatovaný a hráči prestúpili k najbližším alianciám. Väčšina do Camorry a Elite. Naša sila opäť narástla. Za zmienku ešte stojí uzavretie spojenectva s ally BJES.

 

Mesiac december bol v znamení príprav na stavbu divu sveta. Kontakty s ally Elite boli už natolko upevnené, že sme sa rozhodli stavať spoločný div. Káždá ally si do spoločenstva priniesla zopár svojich spojencov. Ally Elite – elite I, elite II a KZB. Ally Camorra – BJES, JZD a VIVAT. Týchto 8 aliancií malo dobré predpoklady aby postavili div sveta na dobrých základoch.  Tesne pred začatím samotnej stavby sa k nám pripojilo aj spoločenstvo okolo aliancie KJV. Týmto krokom sa z nás razom stal favorit na celkové víťazstvo.